Vítejte na stránkách Vademecum pro neslyšící, ty jsou určené jak neslyšícím a nedoslýchavým zájemcům o problematiku zdravotnictví, tak rodičům sluchově postižených dětí, pedagogům nebo tlumočníkům českého znakového jazyka. Naleznete zde odborné texty z různých oborů zdravotnictví a péče o tělo, které jsou přeloženy do znakového jazyka a doplněny o názorná videa, ilustrace a další vizuální materiály. Ke každé publikaci je vytvořen překladový slovník, který obsahuje nejdůležitější hesla k textům pro přehlednější orientaci ve znakové zásobě. Ve slovníku pojmů pak naleznete veškerá hesla Vademeca.

Mezi základní cíle VPN patří:

  • zvýšení informovanosti neslyšících o zdravotnické a medicínské problematice
  • minimalizace předávání nepravdivých a zavádějících informací mezi neslyšícími
  • vytvoření přehledných on-line publikací, které svým obsahem a zpracováním bude odpovídat specifickým vzdělávacím a komunikačním potřebám osob s vadou sluchu
  • obohacení nabídky zdravotnických publikací pro neslyšící

Doufáme, že se vám naše webové stránky budou líbit a naleznete zde spoustu zajímavých a užitečných informací. Budeme také rádi za vaše názory, připomínky, dotazy a nápady na další publikace. Kontaktovat nás můžete na uvedeném e-mailu.

Přejeme pevné zdraví.