Na foniatrii

2.3. Vyšetření hlasu, řeči a sluchu

Vyšetření hlasu:

- lékař si poslechne hlas, jak pacient mluví
- podívá se na obrázek a funkce hlasivek a podle potřeby může na speciálním zařízení nahrát a analyzovat hlas.
 
Vyšetření řeči:

- poruchu nebo vadu řeči můžou mít děti i dospělí (např. patlavost, koktavost, porucha řeči po mozkové příhodě, po úrazech).
- lékař udělá podrobný rozbor řeči.
- lékař spolupracuje s logopedem, který potom začne s rehabilitací
Vyšetření sluchu provádí foniatr různými metodami:

A. Sluchová zkouška slouží k hrubému odhadu sluchové ztráty. Vyšetřuje se každé ucho zvlášť. Pacient nesmí odezírat, opakuje po lékaři slova. Hodnotíme, na jakou vzdálenost pacient správně opakuje (slyší a rozumí):

- těžká nedoslýchavost - lepším uchem slyší do 2 metrů od lékaře
- středně těžká nedoslýchavost - slyší do 4 metrů
- lehká nedoslýchavost - slyší do 6 metrů
 
B. Ladičková zkouška nám pomůže určit typ sluchové vady, a kde je problém (v zevním/středním uchu nebo přímo v hlemýždi.
 
C.  Audiometrické vyšetření

Tónová audiometrie je vyšetření sluchu, které potřebuje spolupráci pacienta. (Např. u novorozeňat toto vyšetření dělat nelze.) Vyšetření dělá audiometrická sestra pomocí přístroje - audiometru. Audiometr vytváří tóny o určité výšce a hlasitosti. Vyšetření se provádí v tiché komoře, do které neproniká hluk z okolí. Pacient dostane na uši sluchátka a sestra mu do nich pouští tóny. Postupně se vyšetří obě uši. Výsledkem je tónový audiogram nebo-li práh sluchu pro každé ucho zvlášť. Pro každé ucho získáme dva grafy: jeden je výsledkem kostního vedení( zdroj zvuku se přikládá na kost za ucho), druhá vznikne vzdušným vedením (zdroj zvuku se dává na ucho).
 
 
 
Slovní audiometrie

Lékař zjišťuje, jak pacient rozumí. Sestra pouští pacientovi do sluchátek různě hlasitá slova. Slova jsou zvukově složitější než pouhé tóny. Pacient slova opakuje a sestra napíše, kolik slov pacient správně opakoval. Podle výsledků určíme stupeň vady: (lehká, střední, těžká). Řekneme, na jak velký příspěvek na sluchadlo má pacient od pojišťovny nárok: lehká vada - 2.700 Kč střední vada - 3.900 Kč těžká vada - 5.100Kč
 
D.  Tympanometrické vyšetření

Vyšetření se používá pro zjištění tlaku ve středním uchu Tympanometr vysílá do ucha zvukové signály a zaznamená odpověď. Když je naměřen podtlak nebo žádný tlak, jedná se o poruchu, kterou můžeme vyléčit. Objevuje se při zánětech nosu, zvětšených nosních mandli, zánětech středního ucha. Tuto poruchu může mít nedoslýchavý pacient od narození. 
 
 
 Poté, co lékař bude znát vaši anamnézu a ukončí vyšetření, sepíše zprávu. Výsledky vyšetření jsou napsány ve zprávě.
 
 Po vyšetření lékař určí:

- typ sluchové vady:

převodní vada = problém je ve středouší
percepční vada = problém je ve vnitřním uchu (hlemýždi)

- stupeň postižení: lehký, střední, těžký, hluchota.
- ztrátu sluchu v procentech podle Fowlera na každém uchu zvlášť a celkově na obou uších.
 
Klasifikace sluchových vad podle Světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 1980:

- Normální sluch do 15 dB
- Velmi lehká porucha 16 - 25 dB
- Lehká ztráta 26 - 40 dB
- Střední (mírná) ztráta 41 - 55 dB
- Středně těžká ztráta 56 - 70 dB
- Těžká sluchová ztráta 71 - 90 dB
- Velmi těžká - zbytky sluchu 91 a více dB - „úplná hluchota“

Sluchová ztráta je měřena v decibelech na lepším uchu.
 
 
E. Vyšetření otoakustických emisí

Je to jednoduchá metoda, která se používá hlavně v porodnicích. Během několika minut můžeme zjistit , zda má miminko vrozenou vadu sluchu. Do zvukovodu se zavede tenká sonda, která vydává slabé zvuky. Když přístroj zachytí odezvu ucha na tyto zvuky, pravděpodobně je sluch v pořádku.