Bolest ucha

Publikace Bolest ucha vznikla na základě poptávky neslyšících a nedoslýchavých osob. On-line publikace je věnována problematice bolestí ucha, jejích příčin, vyšetřovacích metod, diagnostice a následné léčbě. Pozornost je věnována akutním i chronickým bolestem ucha, bolestem s poruchou sluchu i bez poruchy sluchu. Podrobněji jsou rozebrána nejčastější onemocnění způsobující bolesti ucha.